چراغ آکوستیک SILENT LIGHT 50

چراغ آکوستیکی SILENT LIGHT50 به پهنای 48 میلیمتر و ارتفاع 150 میلیمتر و به طول دلخواه، برای فضاهای متنوع یا ارتفاع سقف و فواصل متفاوت را طراحی شده است.